068803afa268t

Trumpas bendrųjų kalbos dalykų žodynėlis

Klausimų: 40
Šio klausimyno dėka galėsite plačiau susipažinti su fonetikos, sintaksės, morfologijos bei leksikologijos sąvokomis.
Nori pasitikrinti tai ką jau moki? Išbandyk jėgas!

Kas yra prielinksnis?

Atsakymas

Prielinksnis yra nekaitoma kalbos dalis, kuri eina su linksniu ir parodo linksniuojamojo žodžio ryšį su kitais žodžiais.

Mokymosi medžiaga

Prielinksnis

Prielinksnių kilmė

 

Pagal kilmę prielinksniai skirstomi į senybinius ir naujybinius.

Senybiniais laikomi prielinksniai, kurių negalima susieti nė su vienu dabartinės lietuvių kalbos žodžiu.

ant, apie, į, iš, pas, per, po, prie, su, už...

Prielinksniai, kurie turi bendrašaknių žodžių, yra kilę iš kitų kalbos dalių, dažniausiai iš prieveiksmių, yra naujybiniai. Nuo prieveiksmių jie skiriasi tuo, kad yra vartojami su linksniu ir tik drauge su jais atsako į sakinio dalių klausimus.

abipus, anapus, aplink, arti, dėka, greta, išilgai, skersai, kiaurai, link, netoli, pasak, paskui, pirma, prieš, pusiau, šalia, šiapus, tarp, virš...

 

Prielinksnių vartojimas

 

Prielinksniai dažniausiai vartojami su trimis linksniais: kilmininku, galininku, įnagininku. Su vardininku, vietininku ir šauksmininku prielinksniai nevartojami.

 

Linksnis Prielinksniai Žodžių junginiai su prielinksniais Kilmininkas

abipus, anapus, anot, ant, arti, arčiau, aukščiau, be, dėka, dėl, greta, iki, įkypai, įstrižai, , išilgai, kiaurai, kitapus, lig, ligi, link, netoli, nuo, pasak, pirma, pirmiau, po, prie, pusiau, skersai, skradžiai, šalia, šiapus, tarp, , viduj, vidury, vietoj, virš, viršuj, viršum, žemiau

stovi abipus kelio, eina be kepurės, vargau dėl tavęs, dreba nuo šalčio, traukėsi ligi upės, laukė iki vakaro, ateis po pamokų, atsakinėja prie lentos, eina ežero link, gavo jo dėka, stovi greta tėvo, gyvena šiapus miško, laikė rankos, ėjo skersai kelio

Galininkas

apie, aplink, į, įkypai, įstrižai, išilgai, kiaurai, pagal, palei, pas, paskui, per, po, prieš, priešais, pro, skradžiai, skersai,

užtrukome apie valandą, skubu į klasę, eik pagal dirvą, gyvena pas tėvus, brido per upelį, ateik prieš vakarą, žiūrėjo pro langą, eina paskui jį, gavo po obuolį, žemesnis tave, pasidalijo po tris, ėjo skersai kelią

Įnagininkas

po, su, sulig, ties

stovi po stogu, kalbėjo su draugu, užaugo sulig stalu, sustojo ties vartais

Prielinksnis lig rašomas su i, o dalelytė lyg – su y, pvz.: Lauksiu lig (iki) pietų. Bendrauju lyg (tartum) niekur nieko.


Informacijos šaltinis: http://ualgiman.dtiltas.lt/prielinksnis.html
Reklama
Kastuvas_lt